CONTACTE

Els nostres objectius

  • Estudiar i projectar mesures dins dels barris i ciutats de Catalunya i de la resta de l’estat per incentivar una major participació ciutadana, un augment del accés de la població a les noves tecnologies a més d’aconseguir una major implicació en la conscienciació del respecte al medi ambient.
  • Promoure projectes, programes i activitats pels col·lectius més desfavorits dels barris de Catalunya, especialment per als de major dificultat de inserció social (gent gran, joventut, infància, discapacitats i en general col·lectius en risc d’exclusió i marginació social).
  • Promocionar la igualtat d’oportunitats entre homes i dones.
  • Promoure actuacions de sensibilització i educació en ver les noves tecnologies, afavorint així la inserció social i laboral.
  • Recolzar i promoure iniciatives d’assistència a la tercera edat.
  • Promoure actuacions que afavoreixin la promoció d’habitatge públic.
  • Impulsar accions i activitats que generin i fomentin l’auto ocupació, l’ocupació, la millora del treball; així com la formació professional i ocupacional mitjançant la difusió i gestió de programes que desenvolupin activitats econòmiques, socials, tècniques, administratives i legals de promoció, orientació, reinserció, formació i foment de l’ocupació. Per això la Fundació col·laborarà amb les administracions, organismes, entitats, institucions i federacions.
  • Donar suport a activitats comercials dins dels barris.
  • Promoure i executar projectes i programes de solidaritat i desenvolupament internacional i incentivar les relacions internacionals socials entre els barris i les ciutats, a través de la cooperació internacional pel desenvolupament.

Amb aquests objectius FUPAPSO ha articulat la seva tasca en quatre grans eixos o àmbits d’actuació: