CONTACTE

PROJECTE PER LA COHESIÓ I INCLUSIÓ SOCIAL DE COL·LECTIUS EN RISC D’EXCLUSIÓ SOCIAL

L’objectiu principal és la millora de la participació de col·lectius com les dones, els joves o els immigrants en els òrgans de govern de les entitats, facilitant la representació dels seus interessos i necessitats. El projecte promou la cohesió, la inclusió i la igualtat d’oportunitats de tots els ciutadans i ciutadanes a partir de la participació i l’apropament als recursos que disposen en cada un dels territoris.

El desconeixement dels serveis i recursos més pròxims, configuren la situació de moltes persones en els territoris d’actuació i això comporta conseqüències negatives tant per a elles mateixes com per al seu entorn més immediat. Així, la informació, l’orientació, i l’apropament als diferents recursos locals i d’atenció s’ha dirigit als diferents col·lectius habilitant espais de diàleg i formació: conèixer i ser part activa dels processos i accions que es desenvolupen al territori, és imprescindible per a la transformació social. El projecte ha estat un pont cap a processos formatius que han facilitat la inserció sociolaboral, però sobretot uns espais de reflexió conjunta on s’ha fet evident la situació actual i s’han consensuat accions de transformació. Així doncs, totes les accions desenvolupades han tingut un caire formatiu i de promoció de la participació.

Objectius:

  • Habilitar espais de diàleg per conèixer recursos que potencien la autonomia i la reflexió envers qüestions de gènere.
  • Oferir eines de transformació social als diferents col·lectius per facilitar la seva integració social i laboral.
  • Sensibilitzar les veïnes i veïns participants envers la situació actual de la dona en aspectes de tipus social (cultura, política, món laboral,...).
  • Assessorar, informar i orientar sobre l’existència, la utilització i/o l’accés als diferents recursos locals i d’atenció al territori.
  • Dissenyar actuacions per potenciar la participació i implicació de les dones i homes participants en altres projectes i programes impulsats al territori.
  • Fomentar la implicació en els processos de transformació de la societat actual, obrint punts de trobada entre persones nascudes aquí i persones que han fet un procés migratori, mitjançant el coneixement bàsic de la llengua catalana.