CONTACTE

Els Nostres Projectes

La Fundació té per objecte l’estudi i la promoció social i el desenvolupament de les ciutats i dels ciutadans/es de Catalunya i la resta de l’estat, així com col·laboracions solidàries internacionals. Les activitats que contempla la Fundació s’emmarquen en la realització d’estudis, actuacions i activitats que incentivin la participació i la integració de les persones, sobretot prioritzant aquells col·lectius que es troben en risc o en exclusió social, la promoció d’activitats i accions que generin i fomentin l’auto ocupació, l’ocupació, la millora del treball, així com la formació professional i ocupacional mitjançant la difusió i gestió de programes que desenvolupin activitats socials, tècniques, administratives i legals de promoció, orientació, reinserció, formació i foment de l’ocupació. Sense oblidar la igualtat d’oportunitats entre homes i dones.